Duvekot Rentmeesters

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, agrariërs, particulieren, landgoedeigenaren, provincies, (semi)overheden, stichtingen, financiële instellingen, projectontwikkelaars, turn-key aannemers, energie- en telecombedrijven. Hieronder enkele opdrachtgevers.

NOVEC B.V.NOVEC B.V.
NOVEC B.V. is een onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in Nederland. NOVEC B.V. beheert en verhuurt antenne-opstelpunten aan telecom-operators. NOVEC B.V. is een zelfstandige onderneming en een volledige dochter van netbeheerder TenneT Holding B.V.
Bemiddeling, onderhandeling, het opstellen van verhuurovereenkomsten, vestiging van zakelijke rechten, taxaties en schadeloosstellingen zijn een deel van de werkzaamheden waarmee onze rentmeesters NOVEC B.V. en betrokken partijen van dienst zijn.

TenneT_TSOTenneT TSO B.V.
TenneT TSO B.V. is als grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur verantwoordelijk voor het beheer van hoogspanningsverbindingen in Nederland en Duitsland om de levering van elektriciteit te allen tijde te kunnen waarborgen.
Duvekot Rentmeesters B.V. ondersteunt TenneT TSO B.V. in haar taak om de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland te kunnen waarborgen en realiseren.
Onze rentmeesters worden voor diverse projecten en zeer uiteenlopende zaken gedetacheerd, zoals het vestigen van zakelijke rechten, bemiddeling met grondeigenaren, taxaties en schadeloosstellingen. Onze rentmeesters zijn hét aanspreekpunt voor de omgeving en fungeren als ogen, oren en stem van de opdrachtgever.

Provincie FrieslandProvincie Friesland
“Met de omgeving werken aan een mooi en sterk Fryslân”, dat is de visie waar Provincie Friesland naar streeft. Provincie Friesland werkt onder andere aan ruimtelijke kwaliteit en investeert in een verbeterde infrastructuur, bereikbaarheid en veiligheid.
Duvekot rentmeesters b.v. werkt voor provincie Friesland aan diverse projecten met betrekking tot verkoop van overtollige (cultuur)gronden, boerderijen en woningen. Wij adviseren de provincie in diverse beheerzaken zoals vergoedingen, pachtzaken, huur en erfpacht inzake openbaar vervoervoorzieningen. Daarnaast begeleiden we de provincie in verwerving van gronden en opstallen onder andere voor de verbetering van infrastructuur.

Provincie Zuid HollandProvincie Zuid-Holland
De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor een heel scala aan taken: natuurbeheer, regionale ontwikkelingen zowel op het platteland als in het stedelijke gebied, bereikbaar etc.
Voor de Provincie Zuid-Holland verzorgt Duvekot Rentmeesters B.V. de advisering bij de verkoop van gronden, de uitgifte van pacht en het particulier- en agrarisch natuurbeheer. Duvekot Rentmeesters B.V. biedt hier meerwaarde door ecologische kennis, kennis van het agrarische bedrijf en het natuurbeheer samen te laten komen met de meer juridische kant van grondzaken en subsidieregelingen. Met als resultaat een pragmatische aanpak van allerlei vraagstukken. Samen met de ervaring om in een bestuurlijke omgeving te opereren is Duvekot Rentmeester B.V. in staat de provincie te adviseren en te ontzorgen met aandacht voor de verschillende belangen en met de nodige bestuurlijke sensiviteit.

Joulz Energy Solutions B.V.
Joulz Energy Solutions B.V.

Joulz Energy Solutions B.V. is een specialistisch ingenieursbureau op het gebied van het elektriciteitstransport. Joulz Energy Solutions B.V. houdt zich onder andere bezig met bouw en beheer van hoogspanningsnetten. Plaatsen van installaties en aanleg van nieuwe infrastructuren of het toevoegen van intelligentie van het net horen hierbij.
Duvekot Rentmeesters B.V. ondersteunt Joulz Energy Solutions B.V. in het uitvoeren van haar werkzaamheden. Onze rol is met name omgevingsmanagement bij onderhoud aan hoogspanningsverbindingen. Zo stellen we onder andere grondeigenaren op de hoogte, begeleiden we partijen in de coördinering gedurende werkzaamheden en handelen geleden schade af indien nodig.

Telecom
Duvekot Rentmeesters B.V. werkt in opdracht van alle telecomproviders en hun aannemers; Tele2, KPN, Vodafone, T-Mobile, Alliander, Ericsson en Volker Wessels. Deze partijen streven naar een goede dienstverlening voor hun klanten, de basis hiervan ligt bij een goed mobiel netwerk.
Duvekot Rentmeesters B.V. begeleidt en adviseert deze partijen in de uitrol en het beheer van hun mobiele netwerk. Grote meerwaarde voor de opdrachtgever is de benadering vanuit de rol van rentmeester, de (grond)eigenaar voelt zich serieus genomen wat zich vertaalt in een smetteloze start van een langdurige relatie met onze klant.