Menu

Ecologen

Was ecologie in het verleden het sluitstuk van een project, tegenwoordig is ecologie het vertrekpunt in de planvormingsfase. Vanuit onze expertise als rentmeesterskantoor zijn wij bekend met het opstarten van gebiedsprocessen en de aanvraag van ontheffingen en vergunningen. Het implementeren van ecologie in de beginfase van uw project is waar Duvekot voor staat. Met deze aanpak vormt ecologie de basis van de planvorming.

Duvekot staat voor gedegen ecologische kennis en vanuit gezamenlijkheid werken waarmee we uiteindelijk komen tot een pragmatische aanpak van uw ecologisch vraagstuk. Met onze adviseurs is de voortgang van uw project gewaarborgd.

Wij kunnen u met de volgende vraagstukken van dienst zijn:

  • Ecologische haalbaarheidstoets Wet natuurbescherming ;
  • Quickscan flora en fauna;
  • Veldonderzoek;
  • Voortoets Natura 2000;
  • Begeleiding bij ontheffingen en vergunningsaanvragen;
  • Project- en procesbegeleiding.

Adviseurs voor uw ecologisch vraagstuk

Heeft u hulp nodig bij uw ecologisch vraagstuk, neem dan contact op met de adviseurs van Duvekot om de voortgang van uw project te waarborgen.

Contact met Duvekot