Duvekot Rentmeesters

Ecologie

Bij ruimtelijke activiteiten is ecologie een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces. Was in het verleden ecologie het sluitstuk van een project, tegenwoordig is ecologie het vertrekpunt in de planvormingsfase. Vanuit onze expertise als rentmeesterskantoor zijn wij bekend met het opstarten van gebiedsprocessen en de aanvraag van ontheffingen en vergunningen.

Het implementeren van ecologie in de beginfase van uw project is waar Duvekot voorstaat, met deze aanpak vormt ecologie de basis van de planvorming. Hierbij is de afweging tussen kansen en risico’s een terugkerend thema. Duvekot Rentmeesters staat voor; gedegen ecologische kennis, vanuit gezamenlijkheid werken en uiteindelijk komen tot een pragmatische aanpak van uw ecologisch vraagstuk. Het beleidskader is de Wet natuurbescherming. Met onze adviseurs in de rol van regisseur en omgevingsmanager is de voortgang van uw project geborgd.

Wij kunnen u met de volgende vraagstukken van dienst zijn:

  • ecologische haalbaarheidstoets Wet natuurbescherming;
  • quikscan flora en fauna;
  • veldonderzoek;
  • natura 2000;
  • ontheffingen en vergunningen;
  • project- en procesbegeleiding.