Duvekot Rentmeesters

Advies en bemiddeling

Het landelijk gebied is onderhevig aan veranderende bestemmingsplannen, herinrichting, ontwikkeling en reconstructie. Heeft u plannen om uw bedrijf uit te breiden, of kijkt u naar mogelijkheden van herbestemmen van oude bedrijfsgebouwen? Er zijn tal van zaken waarin Duvekot Rentmeesters B.V. u kan ondersteunen met deskundig advies bij het opstellen van een plan om uw doel te verwezenlijken.

Wij kunnen u onder andere adviseren en ondersteunen op het gebied van:

  • bedrijfsuitbreiding, aan- of verkoop;
  • bedrijfsverplaatsing of kavelruil;
  • grondverwerving (infrastructuur, waterveiligheid natuurcompensatie en nutsvoorzieningen);
  • gebiedsontwikkeling en exploitatie;
  • herbestemming en reconstructie buitengebied.

Krijgt u te maken met gedoogplicht of onteigening? Onze adviseurs hebben ervaring inzake de minnelijke onderhandeling en waarderingen. Tijdens de procedure zorgt de rentmeester voor goede begeleiding en dossiervorming. Uiteraard wordt ingezet op optimaal resultaat. Advisering inzake verkrijging voor een onteigeningstitel of gedoogplichttitel bij de Kroon is ook mogelijk.

Met persoonlijke aandacht kunnen wij u ondersteunen en adviseren bij:

  • onteigening;
  • zakelijk recht;
  • gedoogplicht;
  • planschade (risicoanalyse) en nadeelcompensatie.

Voor meer informatie over advisering of bemiddeling kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.